Industriporter

Industriporter er aktivt brukt i industri og landbruk, hos bilforhandlere, bilvask og bensinstasjoner, brannstasjoner og lager, samt i offentlige anlegg.  Vi tilbyr to serie industridører – ProPlus og ProTrend – for optimalt valg og installasjon av porter som er best tilpasset det klimatiske og regionale forhold, samt bygningsstruktur.